Liiketoimintaympäristö

Ylimmän johdon yksilölliset hakukriteerit perustuvat markkinoiden, asiakaskunnan, liiketoimintamallien, toiminnan strategioiden ja taktiikoiden sekä arvojen ja visioiden erilaisuuteen. Perehdymme seikkaperäisesti asiakkaan liiketoimintaan ja sen todennäköiseen tulevaan kehitykseen globaalilla, alueellisella ja paikallisella tasolla, jotta löydämme kontekstiin parhaiten sopivan ehdokkaan.

Toimintakulttuuri

Kansainvälisessä liiketoiminnassa on kyse toisinaan hyvinkin erilaisten ihmisten yhteensaattamisesta. Paneudumme perusteellisesti asiakkaan toimintakulttuuriin ymmärtääksemme sen erityisluonteen. Näin saamme selville, millaiset henkilöt tulevat todennäköisimmin menestymään. Lisäksi paikallistoimistojemme henkilökunta auttaa tarvittaessa kohdemaan paikallisen kulttuurin ja nyanssien hallinnassa.

Ehdokkaat

Voimme mielestämme tarjota asiakkaillemme parempaa palvelua, kun otamme huomioon myös tehtäviin ehdolla olevien henkilöiden tarpeet ja odotukset. Käsittelemme ehdokkaiden tietoja ehdottoman luottamuksellisesti ja pidämme heidät jatkuvasti ajan tasalla. Autamme ehdokkaita myös ymmärtämään yhtiönne erityisluonteen, jotta tarjottava tehtävä on juuri oikea asianomaiselle henkilölle.

Taloudellinen sisältö

Huippuosaajien houkuttelemiseksi on tunnettava se taloudellinen viitekehys, jossa esitettyä tarjousta tullaan arvioimaan. Avustamme tarvittaessa sellaisen tarjouksen laatimisessa, joka huomio sekä paikalliset että kansainväliset markkinarealiteetit. Taloudelliset näkökohdat ovat vain osa kokonaisuutta. Tuomme tarkasteluun laajemman perspektiivin, joka auttaa laatimaan kilpailukykyisen tarjouksen.

Palvelusisältö

Meillä ja asiakkaillamme on yhteiset tavoitteet ja odotukset, jotka pyrimme jatkuvasti ylittämään. Asiayhteyden huomioiva prosessimme pohjaa lähtökohtaisesti asiakkaamme erityistarpeisiin. Meille on tärkeää tuntea yhtiön organisaatio, arvot ja työskentelytapa. Toimiessamme asiakasyrityksemme edustajana osaamismarkkinoilla, pyrimme jokaisessa toimeksiannossa vahvistamaan positiivista kuvaa yhtiöstänne.