Kivistö, Heikki, Suorahakutyön perehdyttämisen tehostaminen Metropolia 2013

Peltonen, Lauri, The rationales of practices in executive search - A discourse analytic perspective Aalto Yliopisto 2013

Niemi, Elina, Pörssiyhtiön hallituksen monimuotoisuus - henkilöstöjohtajat jäseninä Laurea AMK 2012

Mannonen, Elina, "Suorahaku johdon rekrytoinnin välineenä [kandidaatintyö]TKKK 2011

Huuhtanen, Kaisu, Kotimaiset suorahakumarkkinat - Toimialan rakenne ja toimivuus Suomessa TKKK 2010

Rosqvist, Maura, Etisk företagsledning en studie om hur chefsrekryterare uppfattar ledarskapsetik SHH 2010

Lindfors, Elina, Hunt for the new CEO - a Review of the Selection Process SHH 2009

Lindholm, Satu, Ylimmän johdon valinta Suomessa HKKK 2008

Narkiniemi, Paula, Suorahakuprosessin tarkastelua sukupuolen näkökulmasta. Case: Stanton Chase International. HKKK 2008

Müller, Katja, Knowledge management suomalaisissa suorahakuyrityksissä - käsityksiä ja käytäntöjä HKKK 2007

Kronlund, Henri, Vertailututkimus valittujen ja valitsematta jääneiden kandidaattien kokemuksista suorahakuprosessissa. Case: Search & Selection - S&S Consulting Oy Ab HKKK 2006 

Hassinen, Tomi/Stelander, Mikael, Suorahakuyrityksen asiakaskunnan segmentointi ja asiakassuhteen kehittyminen: case MPS Executive Search HKKK 2004 

Oinonen, Tuija, Asiakastyytyväisyys suorahakuprosessiin: case: Oy J. Friisberg & Partners Ab Laurea 2004

Krusius, Nina, Punainen lanka suorahaussa. Suorahakukonsultin, toimeksiantajan ja kandidaattien näkemyksiä suorahausta HKKK 2004

Vuorio, Mikko, Suorahaku rekrytointikeinona: Suorahakuprosessin vaiheet, onnistuminen ja konsultin rooli HKKK 2001

Ottelin, Stefan, En kartläggning av headhuntingverksamheten i Finland SHH 1998

Jääskeläinen, Pia, Val av konsultföretag för chefsrekrytering SHH 1998

Wolontis, Leena, Headhuntingprocessen och dess etiska frågor SHH 1991

Meriläinen, Susan, Suorahaun onnistuminen - kolmen konsulttitoimiston suorahakuprosessien tarkastelu HKKK 1990

Mäki-Turja, Leena/Plosila, Katri, Suorahaku osana johdon rekrytointia TKKK 1989

(Luettelo päivitetty 16.3.2016)