Hallituksen jäsenten suorahakuun liittyvässä tilannearviossa selvitetään, millaisia aukkoja nykyisen hallituskokoonpanon osaamisessa, kokemuksessa tai kaupallisessa suuntautumisessa mahdollisesti on. Erityisesti keskitytään tarvittavaan erityisosaamiseen sekä osaamisalueisiin, joita mahdollisesti tarvitaan täydentämään nykyisiä vahvuuksia. Sopivat ehdokkaat tunnistetaan osaamisensa ja soveltuvuutensa lisäksi myös asiakkaan vaatimusten ja tavoitteiden perusteella. Ehdokkaiden tulee kyetä tuomaan hallitustyöskentelyyn todellista lisäarvoa kyvyllään käsitellä yhtiön kaupallisia riskejä täydessä laajuudessaan, monitahoisuudessaan ja painoarvossaan.

Amropin kokeneet asiantuntijat varmistavat yhdessä asiakkaan kanssa, että hallitukseen saadaan organisaation johtamisessa tarvittava strateginen ja tekninen osaaminen. Olemme toteuttaneet hallitusten jäsenten suorahakuja menestyksekkäästi lukuisilla eri toimialoilla kaikkialla maailmassa.

Amrop tekee tiivistä yhteistyötä yhtiöiden nykyisten hallitusten kanssa. Toimintaansa aloittavia yhtiöitä Amrop auttaa kokoamaan hallituksen, jonka kokoonpano sopii yhtiön tavoitteisiin ja ydinliiketoimintaan ja on hyvää hallintotapaa koskevien säännösten mukainen.